חיפוש: elbit

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520035874אלביט מערכות ל"א וסיגינט- אלישרא בע"מELBIT SYSTEMS EW AND SIGINT- ELISRA LTDחברה פרטיתפעילה
515171734אלביט מערכות סיגמאביט בע"מELBIT SYSTEMS SIGMABIT LTDחברה פרטיתפעילה
520042854אלביט מערכות ראיה בע"מELBIT VISION SYSTEMS LTDחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
513417592אלביט מערכות שיווק בינלאומי (2003) בע"מELBIT SYSTEMS INTERNATIONAL MARKETING (2003) LTDחברה פרטיתפעילה
511587123אלביט שרותים רפואיים (א.מ.ס.) בע"מELBIT MEDICAL SERVICES (E.M.S.) LTD.חברה פרטיתפעילה
512438292אלביט. קום בע"מELBIT. COM LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511717464החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520042854ELBIT VISION SYSTEMS LTDחברה פרטיתמספר חברה קודם בוטל
512363870החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520043027ELBIT SYSTEMS LTDחברה פרטיתמספר חברה קודם בוטל
512350851החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520043035ELBIT MEDICAL IMAGING LTDחברה פרטיתמספר חברה קודם בוטל
540164647התקני מצב מוצק-שותפות אלביט מערכות-רפא"לSEMI-CONDUCTOR DEVICES- AN ELBIT SYSTEMS -RAFAEL PARTNERSHIPשותפות כלליתפעילה