חיפוש: Teco Ltd

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511988198טאקו תמד בע"מTECO TEMED LTDחברה פרטיתפעילה
515036481טקו קומפוסט עוג'א בע"מTECO COMPOST AUJA LTDחברה פרטיתפעילה
513919209קבוצת טקו [ייזום וניהול סביבתי] 2007 בע"מTECO GROUP [DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT] 2007 LTDחברה פרטיתפעילה
 1