חיפוש: THE INTERDISCIPLINARY CENTER

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514206572החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי בע"מTHE ECONOMIC COMPANY OF THE STUDENTS UNION OF THE INTERDISCIPLINARY CENTER LTDחברה פרטיתפעילה
514671031המרכז הבינתחומי אלבייטור (2011 ) בע"מTHE INTERDISCIPLINARY CENTER ELEVATOR (2011) LTDחברה פרטיתפעילה
511936759המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ)THE INTERDISCIPLINARY CENTER HERZLIYA (CC)חברה פרטיתפעילה
514402320המרכז הבינתחומי לתרבות נוער וספורט באריאל בע"מTHE INTERDISCIPLINARY CENTER FOR CULTURE, YOUTH AND SPORT ENTERPRISES IN ARIEL LTDחברה פרטיתפעילה
511781627מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה בע"מTHE INTERDISCIPLINARY CENTER HERZLIYA PROJECTS LTD.חברה פרטיתפעילה
 1