חיפוש: Shamir Systems Ltd

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511757429וסר-שמיר הנדסת מערכות אלקטרו-מכניות בע"מWASSER - SHAMIR ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS ENGINEERING LTD.חברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
 1