חיפוש: SHATIT LTD

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514677046שתית חיזוק מבנים בע"מSHATIT BUILDING STRENGTHENING LTDחברה פרטיתפעילה
 1