חיפוש: OZ COMPANY

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514558766אסף עוז, חברת עורכי דיןASSAF OZ, LAW FIRM COMPANYחברה פרטיתפעילה
515082030גבעות עוז חברה לבנייה בע"מGVAOT OZ BUILDING COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
511715674החברה למתן שירותים בבית עוז ע"מBEIT-OZ SERVICE COMPANY LTD.חברה פרטיתפעילה
513987883נווה עוז-רון חברה לבנין בע"מNEVE OZ-RON BUILDING COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
520042417עוז חברה להשקעות בע"מOZ INVESTMENTS COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
513285163עוז-הרמלין חברת עורכי דיןOZ-HERMELIN LAW COMPANYחברה פרטיתפעילה
513193003עוז-תמר חברה למסחר בע"מOZ-TAMAR TRADING COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
511940314ק. ג. עוז חברה לבניה ועבודות קבלניות בע"מK.G. OZ BUILDING & CONSTRUCTION COMPANY LTD.חברה פרטיתפעילה
511942302שבחי עוז - חברה להשקעות בע"מSHIVCHEY OZ - INVESTMENT COMPANY LTD.חברה פרטיתמחוקה
 1