חיפוש: NBS LTD

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511402182אנ.בי.אס. (תוכנה) בע"מN.B.S. (SOFTWARE) LTD.חברה פרטיתמחוקה
512609470אן.בי.אס. פיתוח עסקים בע"מN.B.S. BUSINESS DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513031237אן.בי.אס. צעצועים אינטרנשיונל בע"מN.B.S. TOYS INTERNATIONAL LTDחברה פרטיתפעילה
511513244וגה נ.ב.ש. בע"מVEGA N.B.S. LTDחברה פרטיתמחוקה
512753351נ.ב.ש. -ניהול וייעוץ בע"מN.B.S. - MANAGEMENT AND CONSULTING LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1