חיפוש: Milotal Frozen Vegetables Ltd

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511385452מילוטל ירקות מוקפאים בע"מMILOTAL FROZEN VEGETABLES LTD.חברה פרטיתפעילה
 1