חיפוש: MASA B.B. IMPORT EXPORT LTD

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512882010מ.ש.א. ב.ב. ייבוא וייצוא בע"מM.A.S.A. B.B. IMPORT & EXPORT LTDחברה פרטיתפעילה
 1