חיפוש: Chemipal Ltd

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512720624הרצברג - כמיפל בע"מHERTZBERG - CHEMIPAL LTD.חברה פרטיתפעילה
515073351כמיפל סופר לוגיסטיקה בע"מCHEMIPAL SUPER LOGISTICS LTDחברה פרטיתפעילה
 1