חיפוש: 111 פרטי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511352262חברת אחים אבו עטא (1989) בע"מחברה פרטיתמחוקה
512836123מ.ג.ד. אינסטלציה 2000 (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
512920406מי הצפון בע"מMAI HTZAFUN LTDחברה פרטיתפעילה
512699489ע. מ. מוסא ומסאלחה בע"מחברה פרטיתפעילה
514131002תצוגת רכב סללאם בע"מחברה פרטיתפעילה
 1