חיפוש: 11/710

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512076019סנמאר מחשבים מיכון וציוד משרדי (1994) בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512011479סנמאר תעשיות תוכנה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1