חיפוש: ת.ד. 5194

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512095415נתנאל אלוני השקעות בע"מNETANEL ALONY INVESTMENTS LTD.חברה פרטיתפעילה
 1