חיפוש: ת.ד. 2183

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512159310מ.ע.פ. מוצרי בטון בע"מM.A.F. MOTZARAI BITON LTD.חברה פרטיתמחוקה
 1