חיפוש: תמר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511568016אסף, תמר, אלון, רם (א.ת.א.ר.) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513612895אסף-תמר השקעות ואחזקות בע"מASAF TAMAR INVESTMENTS AND MAINTENANCE L T Dחברה פרטיתפעילה
512996810ארמונות תמר 2000 בע"מחברה פרטיתפעילה
512647603ארמונות תמר כרמיאל בע"מחברה פרטיתפעילה
513591834אש טכנולוגיות (תמר) בע"מESH TECHNOLOGIES (TAMAR) LTDחברה פרטיתפעילה
513000463אשל - תמר הסעות ותיור בע"מחברה פרטיתפעילה
512127028ב.ש. תמר בע"מB.S. TAMAR LTDחברה פרטיתפעילה
512973744בית הורים תמר בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540131018בית ספר לנהיגה תמרשותפות כלליתמחוקה
510007388בית קפה וקונדיטוריה תמר בעמחברה פרטיתמחוקה
510005242בית תמר בעמחברה פרטיתמחוקה
512766452בית תמר שירותי הסעדה בע"מחברה פרטיתפעילה
512627209בן תמר בע"מBEN TAMAR LTD.חברה פרטיתפעילה
514855709בן תמר ושות', משרד עורכי דיןBEN TAMAR AND CO., LAW OFFICEחברה פרטיתפעילה
510780638בני תמר בע"מחברה פרטיתפעילה
514931922בניין תמר רובינשטיין (2013 ) בע"מחברה פרטיתפעילה
513412981בקעת תמר בע"מחברה פרטיתפעילה
513771766ג.ב. תמר בניין בע"מJ.B. TAMAR BUILDING LTDחברה פרטיתפעילה
513974162ג.ב. תמר בניין ופיתוח הצפון בע"מJ.B. TAMAR NORTH BUILDING & DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514710698גור תמר עבודות חשמל ותקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה