חיפוש: תל אביב שדרות רוט

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510865405נחלים (1980) סוכנויות בע"מחברה פרטיתמחוקה
510753999נחלים בע"מחברה פרטיתמחוקה
510899420נכסי אהרון גובר בע"מחברה פרטיתמחוקה
510429632נכסים ברחוב הרצל ת"א בעמחברה פרטיתמחוקה
510734122סקופ - חברה לשיווק וייצור בע"מחברה פרטיתמחוקה
510797053עדבר בע"מחברה פרטיתמחוקה
510387616עמ- לי בעמחברה פרטיתמחוקה
510781248עמביט בע"מחברה פרטיתמחוקה
510748254פטרקו בע"מחברה פרטיתמחוקה
510697428פנדורה בעמחברה פרטיתמחוקה
510613136פרימר בעמחברה פרטיתפעילה
510639875ציתן חברה למסחר בעמחברה פרטיתמחוקה
510550031צמיגי "אילת" בעמחברה פרטיתמחוקה
510779556קומריקס ישראל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550002711רוז-סטר ושותשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
510639438רוניל בעמחברה פרטיתפעילה
540159951רחל הירש ושות' חשבונאית ויועצת מסשותפות כלליתפעילה
510758451ש.א.מ. חברה למסחר בע"מחברה פרטיתמחוקה
540138310שקד- שרותי מכסשותפות כלליתמחוקה
510514094תעשיות ארי מ בעמחברה פרטיתמחוקה