חיפוש: תל אביב שדרות רוט

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540152303דניאל רותם ברוך נוימן ושות' משרד עו"דשותפות כלליתפעילה
540165420ה. רוסטוביץ ש.יוספסון משרד עורכי דיןשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510775364הולידיי אינס אוף תל-אביב בע"מחברה פרטיתמחוקה
510737158החברה הישראלית לקרקעות והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
510526536חברת בן יהודה 61 בעמחברה פרטיתמחוקה
510156177חברת גוש 6158 חלקה 760 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510331424חברת חלקה 185 בגוש 6742 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510809502חירם שרותי דפוס בע"מחברה פרטיתמחוקה
510391170חלקה 27 גוש 6522 בעמחברה פרטיתמחוקה
510828148טרה מוצרי מלט ומוזאיקה בע"מחברה פרטיתמחוקה
540113560י יוליוס את רוטמן עורכי דיןשותפות כלליתפעילה
510550122ישראואלב בע"מחברה פרטיתמחוקה
510624703כריף בעמחברה פרטיתמחוקה
510784028לוק טכנולוגי (ישראל) בע"מחברה פרטיתמחוקה
540163250מ.מ.סחר ושרותי הובלה מולטימודלייםשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510353097מור שרון בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510882178מיט"ר - ידע ותיעוש בע"מחברה פרטיתמחוקה
511002388מיקדו חברה לעיבוד שבבי מדויק בע"מחברה פרטיתמחוקה
511023384מתן סוכנויות ביטוח בע"מחברה פרטיתמחוקה
510767247נ.ס.ב. בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון