חיפוש: תלמי יוסף 22

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513409854י.א.ה. מתכות בע"מחברה פרטיתפעילה
512431339פרידמן - הדני מלאכת מחשבת בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1