חיפוש: ש.ת.י. כל הבשר תעשיות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511309460ש.ת.י. כל הבשר תעשיות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1