חיפוש: שמחוני

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513312033שמחוני מיזוג וחשמל בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511565020שמחוני מערכות בע"מחברה פרטיתפעילה
510216765שמחוני מפעלים חקלאיים בעמחברה פרטיתמחוקה
513259317שמחוני,יועצים פיננסים ומוניצפלים בע"מSIMHONI, FINANCIAL & MUNICIPAL COUNSELLORS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון