חיפוש: שמואל הנגיד 19

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513300822ד"ר קלאפהולץ לורנטDR. KLAPHOLZ LAURENTחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512347097דיגל (96) תכנון ויזום בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511034761דיגל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512516493נ.מ.ר.י. חברה להנדסה פיתוח ובנין (1997) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1