חיפוש: שכונת הפועלים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514180421מ.ע. שיפוצים ומסגרות בע"מחברה פרטיתפעילה
540066339עמנואל ואסתר נוטמןשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
 1