חיפוש: שכ' הכרמים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513803114מ.ב.ת. תשתיות (2006) בע"מחברה פרטיתפעילה
513193987נגריית אבו סוהיל בע"מחברה פרטיתפעילה
513140483ע.מ מרכז הפינוק 2001 בע"מחברה פרטיתפעילה
511660755פלטון להלבשה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1