חיפוש: שיבת ציון 68

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512698176גל בטחון חיפה (1998) בע"מחברה פרטיתפעילה
513570713גל ביטחון ש. (2004) שרותי רפואה ואבטחה בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
540047057דב לאופמן ובניושותפות כלליתפעילה
514081579חשיפה אבטחה וחקירות בע"מחברה פרטיתפעילה
513341941יוסף זיו נחשון , עו"דYOSEF ZIV NACHSHON, ADVחברה פרטיתפעילה
511313306כל - בודק בע"מחברה פרטיתמחוקה
513259804נגריית קסנר בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513323782פס כחול ירוק בע"מBLUE GREEN LINE LTDחברה פרטיתפעילה
513230409שרותי רפואה ואבטחה - גל בטחון בע"מחברה פרטיתפעילה
 1