חיפוש: שוק סיטונאים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510774979היפר שוק רחובות סיטונאים (1978) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512545260יעקב - יבול השרון (1997) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1