חיפוש: שוק החשמונאים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510826258אריזות חקלאיות (1979) בע"מחברה פרטיתמחוקה
540010493בנימיני וברמןשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510899917הדרים (לוי את יחזקאל)בע"מחברה פרטיתמחוקה
510479637החברה למיון בעמחברה פרטיתמחוקה
540110236הכל טרישותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
530034032זאב זלמנוביץ את אברהם טנדלרשותפות חולשותפות מחוקה מרצון
510479546ח גולדנברג ושות בעמחברה פרטיתמחוקה
510015761חברה ארץ ישראלית לתוצרת חקלאית בעמחברה פרטיתמחוקה
510341571חברת אביבי בעמחברה פרטיתמחוקה
511231862יינות דרום אפריקה למסחר והשקעות(1987)בע"מחברה פרטיתמחוקה
510042930יצרני בננות חב לגדול ולשווק בננות בעמחברה פרטיתפעילה
510921935כהן ציון ושות ( 1982) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511740482מ.א.ש. ירקות ופירות העונה בע"מחברה פרטיתמחוקה
512602202מ.א.ש.י. - שיווק וסחר בינלאומי של מוצרי מזון בע"מM.A.S.Y. - INTERNATIONAL MARKETING & TRADE OF FOOD PRODUCTS LTDחברה פרטיתפעילה
510536568מוצרי "הירק" בעמחברה פרטיתמחוקה
510579303מטעי יסוד בעמחברה פרטיתמחוקה
510494834מיתקן קירור בקרית שלום בעמחברה פרטיתמחוקה
540109378מקור השווק פירות וירקותשותפות כלליתפעילה
511118325מרכז שיווק הבננות (ג. מ. כ. ) בע"מחברה פרטיתמחוקה
510189467משה קרפיול ושות בע'מחברה פרטיתמחוקה