חיפוש: שופרסל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510807092חברת הנכסים של שופרסל בע"מחברה פרטיתפעילה
510753346קרן שופרסל לחנוךחברה פרטיתמחוקה
513653964שופרסל - מזון כל בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514047455שופרסל אחזקות בע"מSHUFERSAL HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
520022732שופרסל בע"מSHUFERSAL LTDחברה ציבוריתפעילה
514878099שופרסל נדל"ן בע"מSHUFERSAL REAL-ESTATE LTDחברה פרטיתפעילה
513881045שופרסל פיננסים ניהול בע"מSUPERSOL FINANCE MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
 1