חיפוש: שד החרושת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510439821א.י.א. תאורה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510728850גב-אי את גולדן חברה לבניה ולהשקעות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1