חיפוש: שביל בצד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540132255שביל בצדשותפות כלליתמחוקה
540166527שביל בצדשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
511249369שביל בצד (טיולים ונופש) 1987 בע"מחברה פרטיתפעילה
513716423שביל בצד קבלנות כללית בע"מחברה פרטיתפעילה
 1