חיפוש: שאנן 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511745374בייבי דול בע"מBABY DOLL LTDחברה פרטיתפעילה
511012908גן-חן חברה לבנין והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511898231וונס נכסים ובנין בע"מחברה פרטיתפעילה
511922411מ.י.כ.ם השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
510591811מטעי חדרה בעמחברה פרטיתפעילה
510101405מלון רוזנפלדר בעמחברה פרטיתמחוקה
510343072נוה חלקה 74 בגוש 6412 בעמחברה פרטיתמחוקה
512051350פ. את. ז. חברה לאספקת כח אדם, בנין, שמירה ושירותים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512795899ש.א. נאמנויות (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1