חיפוש: רח 234

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510370851חלקה 39 בגוש הסדר 30025 בעמחברה פרטיתמחוקה
514839745לונה למסחר במוצרי מזון בע"מחברה פרטיתפעילה
515270346מ.מ.ז למסחר במוצרי מזון בע"מחברה פרטיתפעילה
 1