חיפוש: רחוב 4

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510178734א מרגלית בע'מחברה פרטיתמחוקה
510432701אוהב ציון חברה להשקעות ובנין בעמחברה פרטיתמחוקה
510049638אחוזות חיים בעמחברה פרטיתמחוקה
510054869אחוזת רחוב מיכל מס 4 חברה בעמחברה פרטיתפעילה
510817307איתן - מבנים מיובאים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510409899אלוני נחל פז בעמחברה פרטיתמחוקה
510786007ארי-שירותי תובלה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510249675בית חלקה 299 בגוש 6193 קרית אונו בעמחברה פרטיתמחוקה
510158868בית רחוב אפשטיין 4 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510217482בית רחוב הרב קוק 4 תא בעמחברה פרטיתפעילה
510132806בית רחוב יהלום 4 ברמת-גן בעמחברה פרטיתפעילה
510053713בית רחוב מצפה 4 בעמחברה פרטיתפעילה
510117377בית רחוב פיקלס 4 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510262421גוש 6937 חלקה 58/30 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510144793דירות רחוב פרג 4 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510599400הדס שווק והפצה בעמחברה פרטיתמחוקה
510368624חברת בית רחוב עליה 4 בעמחברה פרטיתמחוקה
520009143חברת טילי בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
510437825חברת סוכנויות סחר חוץ בעמחברה פרטיתמחוקה
510086754חברת רחוב נורדוי 4 רמת גן בעמחברה פרטיתמחוקה