חיפוש: רחוב 2102

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511542904אל-בל, עבודות חשמל באילת (1991) בע"מAL-BEL, ELECTRICITY WORKS IN EILAT (1991) LTD.חברה פרטיתפעילה
 1