חיפוש: רוזנבלום יאיר 8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515094712א. פ. קורן פיננסים בע"מA. P. KOREN FINANCE LTDחברה פרטיתפעילה
513806802נועית פרוייקטים ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
515249688רזא ניהול בע"מRZA MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
 1