חיפוש: רוזובסקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540073749י. אלתר א. רוזובסקישותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510295991א מ בוים ובנו בעמחברה פרטיתפעילה
512602384אוצרות הוצאה לאור בע"מחברה פרטיתפעילה
512910571אורות בני ברק בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514357599אילבן נטורל בע"מELEVEN NATURAL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513714253אפיקי שיר השקעות בע"מAFIKEI SHIR HASHKAOT LTDחברה פרטיתפעילה
513951236אשיר בחיים השקעות בע"מASHIR BA'CHAIM INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514484211בינה - קידום לעתיד בע"מBINA - KIDUM LAATID LTDחברה פרטיתפעילה
515100295הייטל טכנולוגיות בע"מHI TEL TECHNOLOGY LTDחברה פרטיתפעילה
515287555הראל נעמי ניהול והחזקת מבנים בע"מHAREL NAOMI BUILDINGS HOLDING AND MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514650142וויזקר בע"מWISCR LTDחברה פרטיתפעילה
514769108חכמי שלמה בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
515140846חשיבה - פתרונות עסקיים בע"מHASHIVA - BUSINESS SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514851179טללי ברק בע"מTLALEI BARAK LTDחברה פרטיתפעילה
514643188טללי ערד בע"מחברה פרטיתפעילה
514164011יערות כנען בע"מCANAAN FOREST LTDחברה פרטיתפעילה
513566471כדים דרום השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
515292811כתרי תשע"ה בע"מKISREI 5775 LTDחברה פרטיתפעילה
514487826לגדול נכון בע"מLIGDOL NACHON LTDחברה פרטיתפעילה
512717240מעדני שפסל בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש