חיפוש: רוגוזין 72

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513514513אי הנדל"ן ג.י. בע"מחברה פרטיתפעילה
514420587טירמיסו שירותי קיטרינג בע"מTIRAMISU CATERING SERVIES LTDחברה פרטיתפעילה
514342328מילר ב נדל"ן בע"מMYLR B REAL ESTATE KTDחברה פרטיתפעילה
 1