חיפוש: ק.ש

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512091216א.מ.י. - ק.ש.ר. בע"מחברה פרטיתפעילה
511865628ב.ק.ש. ניהול מסעדות ובתי קפה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510865652דיוק תעשיות מיסודה של ק.ש.ר. בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512893132המאה העשרים ואחת יזמות והשקעות א.ל.ק.ש. בע"מTWENTY FIRST CENTURY ENTERPRISES INVESTMENTS E.L.K.S. LTD &חברה פרטיתפעילה
512402389י.ק.ש.ב. יוזמה נדל"ן (1996) בע"מחברה פרטיתפעילה
511313538מ.ק.ש. מוצרי חשמל לבית חברה לשווק ומסחר בע"מחברה פרטיתמחוקה
513786145מ.ק.ש.ל. ייזום ייעוץ וניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
513054528ק.ש. אוטו סנטר שירותי מימון 2000 בע"מK.S. AUTO CENTER LEASING SERVICES 2000 LTDחברה פרטיתפעילה
512092420ק.ש. שחק - שיווק והפצת מזון (1995) בע"מחברה פרטיתפעילה
512026956ק.ש.א.ז. חברה לסחר בינלאומי בע"מK.S.A.Z. COMPANY FOR INTERNATIONAL COMMERCE LTDחברה פרטיתמחוקה
512616582ק.ש.ר - ח.ם. - קידום שירותים חברתיים לחריגים ומיוחדים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513212571קליגר - ק.ש.ר. יעוץ ניהול והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511476533רונן ק.ש. תיכנון הנדסי ויועצים (1990) בע"מחברה פרטיתפעילה
513191650ש.י.ר. - ק.ש.ר. החזקות בע"מS.Y.R. - K.S.R. HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
512484064א.א.ק.ש סחר בע"מחברה פרטיתפעילה
512695040א.ל.ק.ש השקעות בע"מA.L.K.S INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
512212515א.ל.ר.ן - ק.ש.ר ניהול סחר והחזקות בע"מE.L.R.N - K.S.R MANAGEMENT TRADE AND HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
515203354א.ק.ש ניהול עסקים בע"מU.K.S BUSINESS MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512848144א.ק.ש. אבטחה, קדמון, שלי בע"מחברה פרטיתפעילה
513682047א.ק.ש. יזום ובניה בע"מחברה פרטיתפעילה