חיפוש: ק.ב.ע. חברה להקמה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511617284ק.ב.ע. - חברה להקמה,הפעלה וניהול שירותי רווחה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1