חיפוש: קרן היסוד 19א

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
51422569770 יין יועצים בע"מWINE CONSULTING LTD70חברה פרטיתפעילה
512716747בית החליל בע"מFLUTE HOUSE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513148130גאוטרד פיתוח עסקי בע"מGEOTRADE BUSINESS DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513221556דטום ישראל מחקר ופתוח בע"מDATUM ISRAEL RESEARCH & DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
540147469ויין מישיקר וארנסטוףשותפות כלליתפעילה
510707433חברת יצחק ניימן להשכרה בעמחברה פרטיתפעילה
510299571חלקות 468 467 גוש 6045 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540158557טקסנובושותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
513139394מדיהסליד טכנולוגיות בע"מMEDIASLIDE TECNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
510575566מכון תבלחברה פרטיתמחוקה
550017537סימוליבורשותפות מוגבלתפעילה
510537491קרית מוריה מרכז חינוכי לנוער התפוצות בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513865386קשת דסכו בע"מKESHET DASCO LTDחברה פרטיתפעילה
513537720שארמי (מ.א.ש) סחר ושיווק בע"מSHERMI (M.A.C.H) TRADE AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513279927שלום כהן, משרד עורכי דיןSHALOM COHEN, LAW OFFICESחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512944471שקרג'י אי.טי.וי. בע"מSHAKARTGY ITV LTDחברה פרטיתפעילה
 1