חיפוש: קרן הגשמה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514511898קרן הגשמה - ייזום נדל"ן בע"מKEREN HAGSHAMA - REAL ESTAE INITIATIVON LTDחברה פרטיתפעילה
514354562קרן הגשמה בע"מKEREN HAGSHAMA LTDחברה פרטיתפעילה
514463827קרן הגשמה נציגות בע"מKEREN HAGSHAMA NETZIGUT LTDחברה פרטיתפעילה
 1