חיפוש: קמאן פינת דרבן 1 החוף הצפוני אילת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512015777ח.מ.ס.א. מפעלי תיירות באילת בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1