חיפוש: קלסיקלטת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511502171קלסיקלטת בע"מחברה פרטיתפעילה
514745181קלסיקלטת הפצה בע"מחברה פרטיתפעילה
540188562רול באר - קלסיקלטת "החברים של ברני"(שותפות רשומה)שותפות כלליתפעילה
 1