חיפוש: קיבוץ דגניה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512166000דגניה עמק הירדן אחזקות בע"מDEGANYA JORDAN VALLEY HOLDINGS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1