חיפוש: קורנית צור יגאל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512524380אנימטיס בע"מANIMATIS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512770041גדעון להב יוזמות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511375057דיסקל מערכות בע"מחברה פרטיתפעילה
515289106נגיסה סוהו נתניה בע"מNAGISA SOHO NATANIA LTDחברה פרטיתפעילה
 1