חיפוש: קבוץ יפעת דאר נע עמקים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513459024ברק (יפעת) אחזקה ועסקים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1