חיפוש: קבוץ בית העמק

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513212381אוקלט נוגדנים בע"מOCCULT ANTIBODIES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511814709מסלול שווק והפצה בע"מחברה פרטיתפעילה
550017545נ . ת . המרכז הבריאותי לרגלשותפות מוגבלתמחוקה
550013536ת.ב.י.ש. תעשיות ביולוגיות יבוא ושיווקBIOLOGICAL INDUSTRIES - IMPORT & MARKETINGשותפות מוגבלתפעילה
550013528ת.ד.מ. תעשיות ביולוגיות משתלהBIOLOGICAL INDUSTRIES - NURSERIESשותפות מוגבלתמחוקה
550003495תעשיות ביולוגיות בית העמקשותפות מוגבלתמחוקה
 1