חיפוש: קבוץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550004071אורן - פלמח צובהשותפות מוגבלתפעילה
550004204דוקרט תעשית אריזות כפר מסריקשותפות מוגבלתמחוקה
540147618מאגר גררשותפות כלליתפעילה
550004741מחלבות יטבתה (1979 שווק)שותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
550005672סיפן סעדשותפות מוגבלתפעילה
550007504סריגי שומרתשותפות מוגבלתמחוקה
550005573צמת צאליםשותפות מוגבלתפעילה
550006902שלח משאבי שדהשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
512939810" וגה" שרותים משפטיים, מסחריים ופיננסים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511385940"אשגז" ייבוא ושווק מוצרי פלוק בע"מחברה פרטיתמחוקה
511535304"הגוון האמיתי" בע"מחברה פרטיתמחוקה
511434961"וולט" התקנות ושירותי חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
510674179"כוכב הצפון" בעמחברה פרטיתמחוקה
511110322"עוז" שווק אביזרי רכב בע"מחברה פרטיתמחוקה
511669699"עיצובים" מוצרי תאורה בע"מחברה פרטיתמחוקה
5149160484 פארטי בע"מ4 PARTY LTDחברה פרטיתפעילה
511608846ISR - KOI LTD.חברה פרטיתפעילה
510205073א בנאדיר בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510564248א ו ס פ חברה להשקעות ולציוד בעמחברה פרטיתמחוקה
510268816א י וש רבינו נכסים בע'מחברה פרטיתפעילה