חיפוש: קאפ"ח

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513200501לבל 5 בטחון בינלאומי בע"מLEVEL FIVE SECURITY INTERNATIONAL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1