חיפוש: צה"ל 104

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513692830דור העתיד קרית אונו (מלכ"ר) בע"מ (חל"צ)KIRYAT-ONO FUTURE GENERATION (MALCAR) LTD (CC)חברה פרטיתפעילה
540182862המכללה הישראלית למשפטיםשותפות כלליתפעילה
514314616זאוס החברה הכלכלית בע"מחברה פרטיתפעילה
514027994זום מחקר שווקי אונו בע"מZOOM ONO MARKETING RESEARCH LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513767814מזל אריה שרותי הסעדה (2006) בע"מחברה פרטיתפעילה
515176980סטודנט פקטור גרופ בע"מSTUDENT FACTOR GROUP LTDחברה פרטיתפעילה
 1