חיפוש: צבי בורשטיין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511896003חלמונית ירוחם בע"מחברה פרטיתמחוקה
511490492ע.מ.ס.ד. אוחנה נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
510147051צבי בורשטיין בעמחברה פרטיתמחוקה
 1